Whistleblowing - ochrana oznamovateľov

Naša spoločnosť je hrdá na to, že funguje eticky a rešpektuje sa navzájom. Zaviedli sme niekoľko kanálov na oznamovanie nekalých praktík v prípade, že ste svedkom neetického správania, o ktorom nie je ľahké hovoriť osobne. Prostredníctvom týchto kanálov nám môžete bezpečne posielať oznámenia o nezákonnom alebo neetickom konaní, návrhy na zlepšenie, otázky alebo akúkoľvek spätnú väzbu.

Ako nás kontaktovať

Na oznámenie môžete použiť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

  • zavolať na telefónnu linku +420 234 723 073 a nahrať Vašu správu
  • poslať e-mailovú správu na adresu duverne‌‌M‌‌haassohn.com
  • vyplniť formulár oznámenia
  • vhodiť oznámenie do schránky dôvery v sídle spoločnosti - Nádražní 260, Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika
?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.