Časté otázky

V krbových kachliach zle horí (netiahne) alebo behom prikladania či v priebehu kúrenia sa z nich dymí

Komín alebo dymovod zle tesní (je prisávaný falošný vzduch).

Nechať preveriť komín (napr. utesniť komínové dvierka). Riadne zložiť dymové rúry či poškodené vymeniť.

Zlý ťah komína.

S kominárom (kachliarom) objasniť príčinu a prijať opatrenia napr. vyčistiť komín, odstrániť redukcie dymovodu, zvýšiť komín, priviesť dostatok vzduchu do miestnosti.

Dvierka iného ohniska, napojeného na komín, sú otvorené.

Zatvorte dvierka iného ohniska.

Čistiace otvory komína sú otvorené.

Zatvorte tieto čistiace otvory.

Zariadenie, dymovody sú znečistené, resp. upchaté.

Pozrite Návod na použitie kapitola 6.1. Čistenie vyhrievacieho telesa

Nedostatočný prívod čerstvého vzduchu.

Pozrite Návod na použitie kapitola 4.9. Vonkajší prívod spaľovacieho vzduchu

Zhoršené vonkajšie klimatické podmienky.

Pozrite Návod na použitie kapitola 5.5. Prevádzka počas prechodného obdobia

Ku kúreniu bolo použité zlé palivo.

Použite správne palivo. Pozrite Návod na použitie kapitola 2.2. Palivo

Kachle nie je možné dostatočne rýchlo rozkúriť

Zle naložené palivo. Príliš málo paliva pre riadne podpálenie.

Pre riadne podpálenie a následné horenie založte palivo. Pozrite Návod na použitie kapitola 5.2. Zapálenie a kúrenie

Zavretý prívod primárneho vzduchu.

Otvorte regulátor primárneho vzduchu príp. privrite regulátor sekundárneho vzduchu.

Výmenník príliš dlho ochladzuje ohnisko.

Na výstup z výmenníku inštalujte spínací termostat obehového čerpadla nastavený na teplotu cca. 55 °C. Odstavte niektoré spotrebiče (radiátory). Teplovodnú sústavu doplňte termoregulačným ventilom napr. ESBE

Priestor nie je dostatočne vykurovaný

Požiadavka na teplo je veľká, resp. kachle majú malý výkon.

Poradiť sa s kúrenárom (kachliarom). Znížiť tepelné straty priestoru (napr. zateplením).

Dymovody a kachle sú znečistené.

Pozrite návod na použitie kapitola 6.1. Čistenie vyhrievacieho telesa

Ťah komínu je príliš malý.

Pozrite návod na použitie kapitola 4. INŠTALÁCIA KRBOVÝCH KACHLÍ A ICH NAPOJENIE NA KOMÍN

Kachle nie sú správne používané.

Nastavenie vyhrievacieho telesa (tepelného výkonu) nie je optimálne. Pozrite návod na použitie kap. 2.1. Množstvo paliva a nastavenie spaľovacieho procesu

Krbové kachle dávajú príliš veľký vykurovací výkon

Kachle nie sú správne používané

Nastavenie vyhrievacieho telesa (tepelného výkonu) nie je optimálne Pozrite Návod na použitie kap. 2.1. Množstvo paliva a nastavenie spaľovacieho procesu

Dvierka popolníka nie sú úplne uzavreté.

Dvierka popolníka úplne uzavrite.

Tesnenie dvierok, popolníka je poškodené.

Vymeňte tesnenie dvierok.

Ťah komínu je príliš veľký.

Pozrite návod na použitie kap. 4. INŠTALÁCIA KRBOVÝCH KACHLÍ A ICH NAPOJENIE NA KOMÍN

Kachle zapáchajú a dymia

Ťah komína je príliš malý.

Pozrite návod na použitie kap. 4. INŠTALÁCIA KRBOVÝCH KACHLÍ A ICH NAPOJENIE NA KOMÍN

Ide o vypaľovanie ochranného laku, resp. kachle sú zašpinené, zaprášené.

Vypaľovanie farby dokončiť (dym a zápach) čoskoro pominie, resp. kachle zvonka v studenom stave vyčistiť.

Priehľadné okienko sa zanáša

Príčinu nie je možné vždy 100% určiť, ale väčšinou to je: nevhodné palivo, zle nastavené spaľovanie, zlý alebo dočasne zhoršený ťah komína, uvolnené tesnenie dvierok.

Zásada: Podľa spôsobu kúrenia a použitého paliva je nutné sklo dvierok občas vyčistiť. Pozrite návod na použitie kap. 5.4. Čistota skla. Pri kúrení uhoľnými briketami sa sklo dvierok môže zanášať častejšie, než pri kúrení drevom.

Ťah komína je príliš malý.

Pozrite Návod na použitie kap. 4. INŠTALÁCIA KRBOVÝCH KACHLÍ A ICH NAPOJENIE NA KOMÍN

Do ohniska bolo vložené priveľa paliva.

Prikladajte správne množstvo paliva. Pozrite návod na použitie kapitola 2.1. Množstvo paliva a nastavenie spaľovacieho procesu a 5.3. Prikladanie paliva

Bolo použité vlhké palivo.

Používajte iba suché palivo. Pozrite Návod na použitie kapitola 2.2. Palivo

Výkon výmenníka nie je dostatočný

Teplovýmenné plochy výmenníka sú zanesené.

Teplovýmenné plochy očistite priloženou kefou.

Kachle sa nepoužívajú na dostatočný výkon, je nastavený úsporný režim (regulátory vzduchu sú privreté).

Zvýšte výkon kachlí otvorením regulátorov vzduchu.

V systéme nie je dostatočný tlak vody (dostatok vody)

Skontrolujte tlak vody (množstvo vody) a systém natlakujte (doplňte vodou).

Vykurovacia sústava sa prehrieva

Vykurovací systém nemá dostatočný odber tepelného výkonu.

Skontrolujte spotrebiče (či sú otvorené radiátory, …), príp. funkciu čerpadla.. Poprípade sa obráťte na odbornú firmu.

Ďalšie otázky

Čo znamená „Terciálne spaľovanie“?

Je to prívod vysoko predhriateho vzduchu do spaľovacej komory, ktorý veľmi napomáha kvalitnejšiemu spaľovaniu splodín, znižuje obsah škodlivín v spalinách a zvyšuje účinnosť kachlí. Viac informácií tu

Čo znamená „Externý prívod vzduchu“?

Ide o prívod vzduchu z vonkajších priestorov. Nedochádza tak ku spaľovaniu kyslíka z obytnej miestnosti. Viac informácií tu

Na čo slúži „Automatická regulácia sekundárneho spaľovania“?

Zaisťuje optimálne horenie a nízke emisné hodnoty. Viac informácií tu

Na čo slúži „Vychladzovacia slučka“?

Je to jedna z možností ochrany pred prehriatím v prípade vypadnutia elektrického prúdu

Môžem kúriť v kachliach s výmenníkom, aj keď vo výmenníku nie je voda?

V žiadnom prípade nie! Všetky nami vyrábané kachle s teplovodným výmenníkom majú výmenník vymontovateľný. Ak teda chcete dočasne kúriť bez napojenia do vykurovacej sústavy, je potrebné dokúpiť záslepný člen, vymontovať výmenník a dosadiť namiesto neho práve tuto záslepku. Keď sa rozhodnete pre napojenie, postup obráťte.

Príklad zapojenia výmenníkových kachlí do systému

 

?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.