Reklamácie

Reklamácie uplatňujte u Vášho odborného predajcu alebo priamo u nášho servisného partnera KZP s.r.o. buď písomne (Považské Podhradie 417, 017 04 Považská Bystrica), e-mailom (reklamacie‌‌M‌‌kzp.eu) alebo využite webový formulár. Pritom uvádzajte typ kachlí a sériové výrobné číslo výrobku. Tieto údaje nájdete na typovom štítku na zadnej strane spotrebiča a na zadnej strane všeobecného návodu na použitie. Dôležité! Pre urýchlenie Vašej reklamácie odporúčame zaslanie kópie záručného listu alebo dokladu o kúpe. V prípade, že nie sú tieto doklady priložené, budete požiadaní o ich zaslanie a predĺži sa tým doba vybavenia.

Pri reklamácii treba udať presnú adresu umiestnenia kachlí, telefónne číslo a popísať poruchu. O spôsobe a mieste opravy bude po posúdení poruchy rozhodnuté v servisnom oddelení a ďalej budú navrhnuté opatrenia konzultované s majiteľom kachlí. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku.

Prosíme, neposielajte prostredníctvom reklamačného formulára žiadne otázky či objednávky týkajúce sa náhradných dielov. Tieto otázky nebudú spracované. V prípade záujmu o náhradné diely sa obráťte na Vášho predajcu HAAS + SOHN alebo navštívte náš e-shop s náhradnými dielmi. Všetky technické informácie, ceny a návody k našim výrobkom nájdete na našich webových stránkach!

Viac

Ako reklamovať

Reklamácie uplatňujte u Vášho odborného predajcu alebo priamo u nášho servisného partnera KZP s.r.o. buď písomne (Považské Podhradie 417, 017 04 Považská Bystrica), e-mailom (reklamacie‌‌M‌‌kzp.eu) alebo využite webový formulár. Pritom uvádzajte typ kachlí, rok výroby a sériové výrobné číslo výrobku. Tieto údaje nájdete na typovom štítku na zadnej strane piecky. Pre urýchlenie Vašej reklamácie odporúčame zaslanie kópie záručného listu alebo dokladu o kúpe. V prípade, že nie sú tieto doklady priložené, budete požiadaní o ich zaslanie a predĺži sa tým doba vybavenia.

Pri reklamácii je nutné uviesť svoju presnú adresu, telefónne číslo a popísať poruchu. O spôsobe a mieste opravy bude po posúdení poruchy rozhodnuté v servisnom oddelení a ďalej budú navrhnuté opatrenia konzultované s majiteľom kachlí. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku.

Reklamačný formulár

Vyplňte prosím nasledujúci formulár všetkými potrebnými údajmi. Pracovníci nášho reklamačného oddelenia Vás následne budú kontaktovať. Pre urýchlenie Vašej reklamácie odporúčame zaslanie kópie záručného listu alebo dokladu o kúpe. V prípade, že nie sú tieto doklady priložené, budete požiadaní o ich zaslanie a predĺži sa tým doba vybavenia. Ďakujeme za pochopenie!

Reklamácie

?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.