Reklamácie

Reklamácie uplatňujte u Vášho odborného predajca alebo priamo u výrobca, buď písomne (Hašlerova 2247, Varnsdorf 407 47, Česká republika), e-mailom (reklamace‌‌M‌‌haassohn.com) alebo využite webový formulár. Pritom uvádzajte typ kachlí a sériové výrobné číslo výrobku. Tieto údaje nájdete na typovom štítku na zadnej strane spotrebiča a na zadnej strane všeobecného návodu na použitie. 

O spôsobe a mieste opravy bude po posúdení poruchy rozhodnuté v servisnom oddelení a ďalej budú navrhnuté opatrenia konzultované s majiteľom kachlí. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku.

Prosíme, neposielajte prostredníctvom reklamačného formulára žiadne otázky či objednávky týkajúce sa náhradných dielov. Tieto otázky nebudú spracované. V prípade záujmu o náhradné diely sa obráťte na Vášho predajcu HAAS + SOHN alebo navštívte náš e-shop s náhradnými dielmi. Všetky technické informácie, ceny a návody k našim výrobkom nájdete na našich webových stránkach!

Viac

Reklamačný formulár

Vyplňte prosím nasledujúci formulár všetkými potrebnými údajmi. Pracovníci nášho reklamačného oddelenia Vás následne budú kontaktovať. Pre urýchlenie Vašej reklamácie odporúčame zaslanie kópie záručného listu alebo dokladu o kúpe. V prípade, že nie sú tieto doklady priložené, budete požiadaní o ich zaslanie a predĺži sa tým doba vybavenia. Ďakujeme za pochopenie!

Reklamácie

?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.