Ako správne vybrať vhodné krbové kachle

Rozhodujúce je zodpovedajúci výkon a nie dizajn kachlí

Základným rozhodnutím je nevoliť krbové či peletové kachle alebo krbovú vložku s zbytočne veľkým výkonom, ktorý nezodpovedá tepelným stratám vykurovaného priestoru. Také kachle je po dosiahnutí požadovanej teploty vykurovaného priestoru nutné tlmiť razantným privieraním prívodov spaľovacieho vzduchu. Dochádza tak k nedokonalému spaľovaniu so zvýšeným obsahom CO v spalinách, znečisťovaním skla dvierok, zvýšenému usadzovaniu splodín v dymovodoch a neekonomickej prevádzke kachlí.

Nami uvádzané rozpätie výkonu kachlí (33-100%) je dosiahnuté za predpokladu, že je palivo dostatočne suché (vlhkosť do 20%). Skutočnú potrebu výkonu kachlí či krbovej vložky je možné objektívne určiť na základe výpočtu tepelných strát vykurovaného priestoru. Na základe tohto výpočtu je možná voľba príslušného typu krbových kachlí, peletových kachlí či krbovej vložky s prihliadnutím na údaj o ich výkone. Orientačný výpočet vykurovaného priestoru zistíme, keď vypočítame objem vykurovaného priestoru (výška x šírka x dĺžka). Firma HAAS + SOHN Rukov vychádza pri prepočte na kW z priemerných tepelných strát v SR, čo je cca 1 kW = 18 m3.

V konečnej fáze prichádza na rad výber vhodného dizajnu krbových kachlí, peletových kachlí, krbovej vložky či krbovej stavebnice.

Centrálny prívod vzduchu a terciálne spaľovanie pre kvalitnejšie spaľovanie

Externý prívod vzduchu je dnes už veľmi vyhľadávaným technickým riešením prívodu spaľovacieho vzduchu do krbových kachlí a krbových vložiek. Niekedy býva označovaný aj ako centrálny prívod vzduchu (CPV). Krbové kachle, peletové kachle alebo krbové vložky vybavené touto technickou vymoženosťou sa hodia predovšetkým do novo zrekonštruovaných domov, nízkoenergetických či pasívnych stavieb. Ideálnym riešením sú potom výrobky označené ako RLU (napr. Ovalis RLU), ktoré sú špeciálne testované na plynotesnosť. Pre prísun vzduchu pre spaľovanie sa najčastejšie využíva otvor v zadnej časti krbových či kachľových pecí. U kachlí a krbových vložiek HAAS + SOHN Rukov je priemer hrdla 100 mm, u peletových kachlí 60 mm. Po pripojení trubice dochádza k prisávania vzduchu z vonkajších priestorov. Nedochádza teda k spaľovaniu kyslíka z obytnej miestnosti, kde sú krbové kachle, peletové kachle, krbová vložka či krb (krbová stavebnica) umiestnené.

Výkon vykurovacieho telesa výrazne ovplyvňuje tiež terciálne (dvojité) spaľovanie, ktoré býva často označované aj ako "clean burning" (CB). Tento systém využíva vzduchu vedeného kanálikmi pozdĺž spaľovacej komory, kde sa predhreje na vysokú teplotu, čím podporí kvalitnejšie spaľovanie. Toto riešenie umožňuje prirodzené zásobovanie plameňa vzduchom v zodpovedajúcom mieste podľa súčasnej potreby a fázy horenia. Najvýraznejšie jeho funkciu spoznáme prostredníctvom "bočných" plamienkov v hornej časti spaľovacej komory (nad plameňom). Celý systém zvyšuje celkovú účinnosť kachlí, čo v konečnom dôsledku prináša nižšiu spotrebu paliva.

Vhodný komín

Veľmi dôležitý je celkový stav komína. Výrobky HAAS + SOHN Rukov vyžadujú minimálnu ťah komína 10 popr. 12 Pa, peletové kachle 6 Pa. Splnenie týchto podmienok Vám zabezpečí každý kominár. Krbové kachle, peletové kachle alebo krbová vložka musí byť napojená minimálne na rovnaký priemer komína, ktorý je uvádzaný u samotného výrobku. Ak by bolo vykurovacie teleso napojené na menší priemer komína, vytvorí sa nedostatočný ťah, čo spôsobí napr. zadymenie pri prikladaní.

Firma HAAS + SOHN Rukov odporúča pri zapojení krbových kachlí použitie maximálne 1,5 m rúr a jedného kolena!

Krbové kachle a krbové vložky s teplovodným výmenníkom

Krbové kachle, kachľová pec, peletové kachle či krbové vložky s teplovodným výmenníkom sú vhodnou voľbou pre pripojenie vykurovacích telies či zásobníkového ohrievača vody. Tiež je možné ich pripojenie k existujúcemu vykurovaciemu systému s elektrickým alebo plynovým kotlom. Vďaka tejto možnosti sa dá vykurovať i celý dom a docieli sa výrazného zníženia nákladov na vykurovanie počas vykurovacej sezóny.
Niektoré typy výmenníkových kachlí vyrábaných firmou HAAS + SOHN Rukov, majú vyberateľný tepelný výmenník, ktorý je možné podľa potreby vybrať či naopak doplniť. Výmenník je schopný odovzdávať do vykurovacích telies (zásobníka vody) v závislosti od typu kachlí či krbovej vložky približne 47 - 79% z celkového tepelného výkonu vykurovacieho telesa. Výkon výmenníka krbových kachlí s výmenníkom je až 11,1 kW. Krbová vložka s výmenníkom dokáže odovzdávať až 14,7 kW do vodnej sústavy.

U kachlí je vždy uvádzaný celkový výkon, z ktorého je nutné odpočítať výkon tepelného výmenníka pre zistenie výkonu samotných kachlí do priestoru, kde sú umiestnené.

Predpokladom pre inštaláciu krbových kachlí s výmenníkom je vykonanie projektu s výpočtom tepelných strát miestností, v ktorých majú byť radiátory použité. Montáž kachlí a teplovodné inštalácie by mali byť vykonané špecializovanou kúrenárskou firmou.

"Koľko radiátorov môžem k výmenníku pripojiť?" - Najčastejšia otázka pri zisťovaní informácií. Najlepším riešením je konzultácia s kúrenárskou firmou, ktorá toto určí na základe výpočtu tepelných strát s ohľadom na výkon výmenníka. Výkon radiátorov musí zodpovedať výkonu výmenníka daného typu krbových kachlí.

Krbové kachle s výmenníkom musia byť zabezpečené proti prípadu, že vypadne elektrický prúd a to buď použitím záložného zdroja alebo vychladzovacej slučky, ktorá je dodávaná ako zvláštne príslušenstvo na objednávku, prípadne je už pevnou súčasťou niektorého modelu krbových kachlí či krbovej vložky s výmenníkom. Vychladzovaciu slučku je možné použiť iba v prípade, že zákazník má možnosť napojenia na mestský vodovod.

Krbové kachle s výmenníkom či krbové vložky s výmenníkom s vyšším výkonom teplovodného výmenníka majú navyše pasívnu ochranu proti prehriatiu v podobe automatickej regulácie primárneho spaľovacieho vzduchu. Pri výpadku elektrického prúdu a dosiahnutí teploty vody vo výmenníku 95 ° C je automaticky uzatvorený primárny prívod vzduchu pod rošt, čím dôjde k "uduseniu" kachlí.

Krbové stavebnice

Obloženie krbovej stavebnice je z odľahčeného betónu a je tvorené jednotlivými dielmi. Tie sa na seba skladajú a pripevňujú pomocou akrylového lepidla, ktoré je súčasťou dodávky. Obloženie je dodávané v surovom stave a pred jej postavením je nutné ich natrieť penetráciou. Musia dostatočne dlhú dobu schnúť a potom ich je možné natrieť a upraviť povrch podľa vlastných potrieb. Údržba sa vykonáva jednoduchým pretrením.

Zásadne je potrebné pred inštaláciou stavebnice overiť nosnosť podlahy. Celková váha kompletnej stavebnice (krbová vložka so šamotovou výstelkou a taktiež s obložením z umelého kameňa) môže byť - podľa variantu - od približne 380 až do 400 kg.

Pri inštalácii krbovej stavebnice je nutné dodržať protipožiarne predpisy podľa platných predpisov pre tento druh spotrebiča v krajinách, kde sú inštalované. Najmä je nutné ochrániť pred nadmerným oteplením horľavé steny alebo staticky citlivé stavebné časti, napríklad steny zo železobetónu. Pre tepelné odtienenie krbovej vložky sa používa protipožiarna súprava tieniacich plechov, ktorá sa musí vždy montovať v prípade horľavých stien alebo staticky citlivých stien. Protipožiarnu ochranu je možné objednať ako zvláštne dodatočné príslušenstvo.

Peletové kachle

Peletové kachle ponúkajú úplne moderný spôsob vykurovania s plnoautomatickou prevádzkou. Výkon kachlí je riadený na základe požadavovanej teploty, ktorá je meraná pomocou snímača snímajúceho teplotu v miestnosti. Od modelového radu HSP 6 máte navyše možnosť nastavenia automatického režimu na jeden týždeň, pričom na každý deň možno zvoliť až tri rôzne časové úseky. Špeciálna konštrukcia peletových kachlí HAAS + SOHN umožňuje vďaka teplovzdušnému výmenníku mimoriadne tichú prevádzku bez využitia ťahových ventilátorov, čím sa úplne líši od všetkých ostatných modelov.

Revolučným prvkom je ľahké ovládanie pomocou aplikácie HAAS + SOHN. Peletové kachle ovládate pomocou fukncie "LOCAL" v dome a jeho okolí alebo pomocou funkcie "GLOBAL" celosvetovo nezávisle na mieste, kde sa práve nachádzate! Vaše Prima chvíle si užijete vďaka WLAN modulu, ktorý možno ľahko dodatočne ku kachliam inštalovať.

Uvádzanie peletových kachlí do prevádzky vykonáva  preškolená inštalačná firma. Zoznam všetkých spolupracujúcich firiem vr. kontaktov je uvedený v návode na používanie.

 

?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.