Slovník technických pojmov

Na ľahšie pochopenie používaných technických pojmov, ich výhod a predností sme pre Vás pripravili malý prehľad:

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR PRIMÁRNEHO SPAĽOVACIEHO VZDUCHU – Ide o podporné technické riešenie pre krbové kachle s teplovodným výmenníkom zvyšujúce ich bezpečnosť proti prekúreniu. Tento bezpečnostný prvok predpisuje norma ČSN EN 13 240 pre teplovodné výmenníky s výkonom nad 7,5 kW. Technické riešenie spočíva v tom, že prívod primárneho vzduchu je osadený špeciálnou termostatickou kapilárnou klapkou, ktorá umožňuje jeho uzatvorenie v prípade, kedy nedôjde zo strany obsluhy k mechanickému uzatvoreniu prívodu primárneho vzduchu pomocou ručného regulátora. Klapka pomocou snímača, umiestneného v nádrži telesa výmenníka, reaguje na zvyšujúcu sa teplotu vody a plne sa uzavrie pri teplote 95°C, čím znemožní primárnemu vzduchu podporovať spaľovanie v ohnisku kachlí. Je však nutné vedieť, že tento regulátor neslúži ako jediná a 100% poistka proti prekúreniu! Ide iba o predpísaný a podporný regulátor na obmedzenie spaľovania.

AUTOMATICKÁ REGULÁCIA SEKUNDÁRNEHO SPAĽOVANIA VZDUCHU – Je nadštandardnou výbavou niektorých typov kachlí. Funguje na princípe plynulej regulácie spaľovacieho procesu kapilárnej klapky. Pomocou regulátora primárneho prisávania vzduchu si nastavíte požadovaný výkon. Prísun sekundárneho vzduchu je potom automaticky riadený kapilárnou klapkou umiestnenou na zadnej strane kachlí. Dosiahnete tak optimálne horenie a nízke emisné hodnoty, čím kachle priaznivo pôsobia na životné prostredie.

BVG §15a – Nielen v našom katalógu môžete zbadať túto značku, ktorá na prvý pohľad nič podstatné nepovie. Čo teda vlastne znamená? Ide o označenie rakúskeho krajinského nariadenia definujúce požiadavky na vykurovacie telesá, ktoré sa pre svoju emisnú prísnosť stalo jednou z najtvrdších európskych emisných noriem. Pre veľmi vrelý vzťah obyvateľov Rakúska a Nemecka k ekológii sa táto norma veľmi rýchlo stala požadovaným štandardom v západoeurópskych krajinách. Krbové kachle alebo krbové vložky, ktoré spĺňajú túto normu, zaručujú vysokú kvalitu spaľovania, nízke emisné hodnoty a sú teda šetrné k životnému prostrediu.

ČSN EN 13 240, ČSN EN 13 229 - Písmenká a čísla, ktoré Vám nič nehovoria? Napriek tomu však ide o veľmi dôležité informácie. Krbové kachle alebo krbové kachle s teplovodným výmenníkom, ktoré nie sú označené značkou ČSN EN 13 240, nemusia vždy spĺňať predpísané normy v ČR a môže sa stať, že u nás nemôžu byť prevádzkované. Preto je vždy lepšie nechať si taký výrobok posúdiť od kvalifikovanej osoby, oprávnenej na jeho napojenie na komín alebo vykurovací systém. Krbové vložky naproti tomu musia spĺňať normu ČSN EN 13 229. Krbové kachle a krbové vložky firmy HAAS+SOHN Rukov sú certifikované v SZÚ (Strojírenský zkušební ústav) v Brne alebo v iných v Európe uznávaných a certifikovaných skúšobniach.

EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU – Dnes už veľmi vyhľadávané technické riešenie prívodu spaľovacieho vzduchu do krbových kachlí a krbových vložiek. Niekedy býva označovaný i ako centrálny prívod vzduchu (CPV). Krbové kachle alebo krbové vložky vybavené touto technickou vymoženosťou sa hodia predovšetkým do novo zrekonštruovaných domov, do nízkoenergetických či pasívnych stavieb. Na prísun vzduchu na spaľovanie sa najčastejšie využíva otvor v zadnej časti vykurovacieho telesa. Pri výrobkoch firmy HAAS+SOHN Rukov je priemer hrdla 100 mm. Po pripojení trubice dochádza k prisávaniu vzduchu z vonkajších priestorov. Nedochádza teda ku spaľovaniu kyslíka z obytnej miestnosti, kde sú krbové kachle, krbové vložky či krb umiestnené.

PRIMÁRNY PRÍVOD VZDUCHU – Základným spaľovacím vzduchom, privádzaným pod rošt ohniska, je vzduch primárny. Ten veľmi výrazne ovplyvňuje spaľovanie, a tým i samotný výkon krbových kachlí. Je dôležitý predovšetkým pri rozkúrení kachlí, kedy musí byť celkom otvorený. Regulátor primárneho prísunu vzduchu pri výrobkoch firmy HAAS+SOHN Rukov nájdeme vždy v spodnej časti kachlí, a to buď na dvierkach alebo pod nimi.

SEKUNDÁRNY PRÍVOD VZDUCHU – Najdôležitejší spaľovací vzduch na spaľovanie dreva a ekobrikiet, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu emisií, je vzduch sekundárny. Pri jeho nedostatku dochádza k veľmi nekvalitnému spaľovaniu. Slúži predovšetkým na reguláciu výkonu počas horenia. Cez prieduchy regulátora je nasávaný vzduch rozvádzaný ďalej do ohniska a to najmä pozdĺž skla dvierok, čím dochádza k jeho "oplachu" a v prípade, že používate odporúčané palivo so zodpovedajúcou vlhkosťou, zabraňuje i jeho špineniu. Regulátor sekundárneho prísunu vzduchu nájdeme väčšinou v hornej časti kachlí buď nad dvierkami alebo v piecke.

TERCIÁRNE SPAĽOVANIE – Niekedy aj nazývané ako "dvojaké spaľovanie" je spaľovacím procesom zužitkovávajúcim zvyškové horľavé plyny, ktoré by za iných okolností odišli nevyužité so splodinami komínom. Prívod terciárneho vzduchu pri krbových kachliach firmy HAAS+SOHN Rukov je zámerne neregulovateľný a vedený po bokoch spaľovacej komory. Systém využíva vzduch vedený kanálikmi pozdĺž spaľovacej komory, kde sa predhreje na vysokú teplotu, čím podporí kvalitnejšie spaľovanie. Toto riešenie umožňuje prirodzené zásobovanie plameňa v zodpovedajúcom mieste podľa súčasnej potreby a fázy horenia. Najvýraznejšie jeho funkciu spoznáme prostredníctvom "bočných" plamienkov v hornej časti spaľovacej komory (nad plameňom). Celý systém zvyšuje celkovú účinnosť kachlí, čo v konečnom dôsledku prináša nižšiu spotrebu paliva.

OCHLADZOVACIA SLUČKA – Novinka sezóny 2007/2008 bola možnosť doplnenia niektorých krbových kachlí s teplovodným výmenníkom o dôležitý bezpečnostný prvok - ochladzovaciu slučku. Krbové kachle s teplovodným výmenníkom musia mať vždy zaistenie pre prípad výpadku elektrického prúdu. Toto riešenie Vám vždy odporučí kúrenár či odborník, ktorý bude krbové kachle s teplovodným výmenníkom zapájať. Pohodlným spôsobom, ako zabrániť prekúreniu kachlí s teplovodným výmenníkom je doplnenie ochladzovacej slučky do výmenníka. Riešenie pomocou ochladzovacej slučky odporučí zaiste každý kúrenár či odborník, ktorý bude krbové kachle s teplovodným výmenníkom zapájať. V prípade, že dôjde k výpadku elektrického prúdu a začne dochádzať k jeho prehrievaniu, teplotný snímač otvorí ventil a do ochladzovacej slučky začne prúdiť studená voda, ktorá ochladí vodu vo výmenníku a zabráni jeho prehriatiu. Tento systém je možné využiť len vtedy, ak máte napojenie na stálu vodovodnú sieť.

VYBERATEĽNÝ TEPLOVODNÝ VÝMENNÍK – Všetky krbové kachle s teplovodným výmenníkom vyrábané firmou HAAS+SOHN Rukov majú vyberateľný teplovodný výmenník. Čo to znamená? Niektoré krbové kachle s teplovodným výmenníkom, ktoré sú na trhu ponúkané, majú teplovodný výmenník pevne privarený na kachle. Veľká nevýhoda teda spočíva v prípade, že už naďalej nechcete mať krbové kachle s teplovodným výmenníkom napojené na vykurovaciu sústavu. Potom neostáva nič iné, než kachle vymeniť, na prechodné obdobie v krajnom prípade prestať kúriť. Krbové kachle s teplovodným výmenníkom z našej produkcie však majú tu výhodu, že teplovodný výmenník jednoducho odskrutkujete a miesto neho dosadíte záslepný člen (tzv. záslepka). Ide o celkom jednoduchú záležitosť. Praktická výhoda spočíva aj pri prípadnom servise teplovodného výmenníka v prípade, že dôjde k jeho poškodeniu. Jedinečným výrobkom na trhu sú krbové kachle Bergamo s výmenníkom, ktoré sú jediným rohovým modelom s vymeniteľným výmenníkom.

?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.