Obchodné informácie

HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.
SNP 474
408 01 Rumburk

IČO: 627 40 989
DIČ: CZ62740989
Firma je zapísaná v obchodnom registri pri KS v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 8730.

Základný kapitál: 10.000.000,- Kč

Bankové spojenie CZK

Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem
č.ú. 5007008868/5500
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ9255000000005007008868

Bankové spojenie EUR

Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem
č.ú. 500700884/5500
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ4855000000005007008884