Kvalita na prvom mieste

Zoznámte sa, prosím. Filip Macel, manažér kvality. Od roku 2017 pracuje u nás v HAAS+SOHN Rukov, predtým viac ako 14 rokov zbieral skúsenosti v oblasti kvality v spoločnosti Bombardier. Opýtali sme sa ho na pár otázok:

 

Kvalita. Téma stále aktuálna. Ako sa zmenilo vnímanie kvality za posledných 10 – 15 rokov?

Vnímanie kvality, nielen z pohľadu zákazníka, sa všeobecne veľmi zmenilo, a to nielen v odbore výroby kachlí. Dnešný zákazník je veľmi náročný na všetky atribúty výrobku. Zaujímajú ho medzery medzi jednotlivými časťami kachlí, prekrytie dielov (známe predovšetkým z automobilového priemyslu), ľahkosť ovládania a pod. V neposlednom rade je to funkčnosť a účinnosť kachlí.

 

Čo by zákazník kedysi toleroval a dnes už nie? Zmenila sa nejako kvalita?

Predtým šlo zákazníkom predovšetkým o cenu a o to, aby kachle hrali. Dnes už je to tzv. „dizajnovka“. Slovami majiteľa firmy: „zákazník chce teplo aj vidieť“, teda vnímať aj inak.

Ako sa zmenila kvalita za posledných 10 – 15 rokov, môžu posúdiť zamestnanci, ktorí sú s nami viac ako tých zmieňovaných 15 rokov, čo ja zase tak posúdiť nemôžem, pretože som vo firme iba štyri roky.

Opýtali sme sa preto kolegu, ktorý u nás pracuje dlho, a ten nám potvrdil, že zatiaľ čo kvalita procesov rapídne stúpla, s kvalitou ľudí vo výrobe sa neustále zápasíme a procesy nastavujeme tak, aby sme im v maximálnej miere zjednodušovali a uľahčovali prácu (vizualizácia, ergonómia, digitalizácia atď.).

 

Aké opatrenia, zmeny či postupy sa presadzujú s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov či výrobných procesov?

V každom odvetví priemyslu sa kladie dôraz na samokontrolu v každej časti procesu a metódy, ktoré všeobecne zlepšujú výrobu samotnú. Trendy používania nových metód, ako sú napríklad Poka-yoke, vizualizácia na pracovisku, 5S pracovísk, kontroly pracovísk/výrobku/procesov pomocou interných auditov, sme aj my v našej firme postupne zaviedli alebo zavádzame.

Aký veľký pokrok bol vo svojom čase nákup zváracieho robota, ktorý sa dodnes používa na zváranie výmenníkov tepla takmer pre všetky typy vyrábaných kachlí. Táto investícia do modernej technológie sa okamžite premietla v razantnom znížení počtu reklamácií na tečúce výmenníky. Navyše zvar vyrobený na robote vyzerá proste inak!

Práve touto cestou sa musí uberať budúcnosť firiem, a to nielen pri výrobe sériovej. Ako všetci dobre vieme, tak kvalifikovaných, ale predovšetkým zručných ľudí/zváračov rapídne ubúda!

Veľký skok, ktorý osobne vnímam v posledných rokoch v zlepšení kvality našich výrobkov, je v procese lakovania. Firma pred dvoma rokmi vybudovala úplne novú lakovňu vrátane predúpravy povrchu. Lakovanie patrí medzi špeciálne procesy, ktoré majú svoje prísne pravidlá. Ak sa technologický proces dodržuje tak, ako je nastavený, potom sa výsledok okamžite prejaví na výstupnej kvalite výrobku. S hrdosťou môžem povedať, že práve tak sa stalo aj u nás.

 

Výroba nie je len o procesoch a strojoch, ale taktiež o ľuďoch. Ako sú ľudia vedení ku kvalite a na čo sa predovšetkým zameriavajú dnešní kvalitári?

Práve v procese povrchovej úpravy sme po novom zaviedli niekoľko metód v kontrole procesu, ktoré sme v minulosti vôbec nepoužívali. Tieto nám pomáhajú odhaľovať potenciálne problémy vo výrobe alebo s reklamáciami.

Kvalitári vo väčšine odvetví priemyslu sú predovšetkým preventisti a zaoberajú sa viac analýzami, štatistikami či regulačnými metódami. Tento prístup je menej vhodný pre kusovú výrobu, teda nie 1:1 použiteľný u nás. My sme pred piatimi rokmi zaviedli tzv. 100 % výstupnú kontrolu očami zákazníka a aj táto metóda sa stala účinným nástrojom v rámci systému riadenia kvality.

 

Čo rozhodne stojí za zmienku je certifikácia ISO 9001 a 14001.

Nielen všetky vyššie zmienené opatrenia pomohli firme HAAS+SOHN Rukov s.r.o. k úspešnej certifikácii podľa ISO 9001 a ISO 14001, ku ktorej sa hlásime od novembra 2019.

Kvalita prechádza celým procesom od konštrukcie kachlí až po samotnú expedíciu kachlí z predajne ku konečnému zákazníkovi. Bol by som rád, aby túto skutočnosť vnímali všetci naši pracovníci, kooperanti, dodávatelia aj predajcovia takisto, ako je vnímaná v technologicky vyspelejších spoločnostiach.

 

Ďakujeme za rozhovor.

Späť
?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.