Baví ma posúvať svoje hranice

 

Slovo technológie pochádza z gréčtiny (grécky „techne“ – zručnosť, „logos“ – slovo, náuka, znalosť) a je to odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou, zavádzaním a zdokonaľovaním výrobných postupov. Čo to u nás znamená v praxi, sme sa spýtali Tomáša Matulu, vedúceho oddelenia technológie.

 

Tomáš, ty už si u nás od roku 2005. Čím všetkým si si vo firme prešiel?

Môj príbeh vo firme HAAS+SOHN Rukov začal hneď po maturite, keď som dokončil štúdium na strednej priemyselnej škole elektrotechniky vo Varnsdorfe. To, že sme rodinná firma, platí aj v mojom prípade. Do firmy ma priviedol môj otec, ktorý tu roky pracoval. Začínal som ako robotník - balič krbových kachlí. Po pár mesiacoch som dostal príležitosť využiť svoj potenciál z odboru elektrotechniky a prestúpil som na novo vznikajúcu výrobu peletových kachlí. V tom čase firma s výrobou peletiek začínala a ja som sa mohol podieľať nielen na samotnej výrobe, ale aj vývoji nových kachlí s elektronikou.

Po zapracovaní som odovzdával svoje skúsenosti ďalším montážnikom a tak sa vytvoril tím, ktorý začal sériovo montovať peletové kachle na novej linke. Po nejakej dobe sa rozširoval tím technológie a ja som dostal ponuku prestúpiť na pozíciu technológa. Mal som o tú prácu záujem a situácia ma donútila sa viac preorientovať z elektrotechniky na strojárinu. Rýchlo som sa zapracoval a začal pripravovať CNC programy pre stroje na lisovni, riešiť prípravky na výrobu a samozrejme technologické postupy.

Potom prišla ďalšia výzva, keď sa plánovalo začať s robotizáciou zvárania. Najprv som sa musel naučiť zvárať, navštevoval som zváračský kurz. Po školení na programovaní robotov som začal s programovaním novo inštalovaného robotizovaného pracoviska. V začiatkoch bolo ťažké hlavne to, že s robotmi tu nikto ďalší nemal skúsenosti a cestu som si musel prešliapať sám. Odbor zvárania ma začal zaujímať čoraz viac a tak mi firma umožnila študovať v kurze strojnej fakulty ČVUT. Po roku diaľkového štúdia som získal certifikát medzinárodného technológa zvárania. Dnes sa technológiu zvárania venujem aj naďalej, je to odbor, kde sa musí človek neustále vzdelávať, sledovať nové trendy a zmeny v legislatíve.

Pod záštitou európskej zváračskej federácie a českej zváračskej spoločnosti ANB som garantom procesu zvárania v našej firme. V súčasnosti vediem tím štyroch technológov a zastupujem výrobného riaditeľa firmy.

 

Za dobu, čo sa u nás vyrába kachle, sa mnohé zmenilo – zložitosť kachlí, dôraz na kvalitu a precíznosť spracovania. Ako veľmi je ovplyvnený vývoj robotizácií a digitalizácií? Išlo by to dnes bez toho? Aké to kladie nároky na technologické postupy? A aké na technológov?

V začiatkoch sme na technológii pracovali iba vo dvoch. Dnes je tím zložený z celkom piatich technológov vrátane mňa. Každý sa venuje inej časti výroby, inej technológii - od výroby na lisovni, cez vyššie spomínané zváranie, povrchové úpravy a finálnu montáž. S novými trendmi v konštrukcii a výrobe kachlí sa samozrejme museli posunúť na iný level aj podporné procesy a systémy vo výrobe. Dnes už je štandardom, že pracujeme s 3D dátami, máme k dispozícii moderný softvér. To nám umožňuje vo fáze prípravy výroby vykonávať rôzne simulácie, vizualizácie procesov a predchádzať tak komplikáciám v samotnom výrobnom procese.

V dnešnej dobe máme samozrejme rovnako ako ostatné firmy problém s nedostatkom kvalifikovaných ľudí do výroby. To zvyšuje nároky na samotnom stredisku technológie. Postupy musia byť detailnejšie, prepracovanejšie, vizualizované. Výrobné procesy tiež vyžadujú viac prípravkov a pomôcok na dosiahnutie požadovanej kvality našich výrobkov. Celkovo je trendom proces výroby automatizovať a robotizovať. Keďže ale máme veľmi rozsiahly sortiment výrobkov, nie je to vždy jednoduché a často musíme nájsť kompromis medzi robotizáciou a podielom ručnej práce našich zamestnancov.

 

Čo ťa na tvojej práci baví (najviac)?

Práca na technológii vo firme HAAS+SOHN Rukov je pre mňa zaujímavá hlavne tým, že sa môžeme podieľať na samotnom vývoji nových kachlí a ruka v ruke s tým posúvať svoje hranice, hľadať nové spôsoby efektívnejšej a optimalizovanej výroby. Človek je tu súčasťou tímu, kde vznikajú výrobky od A po Z. Na začiatku vidíte návrh dizajnu nového výrobku, ktorý prejde vývojovou a konštrukčnou fázou, prípravou technológie výroby a samotnou výrobou. Zjednodušene to možno vidieť tak, že na začiatku výrobného procesu vstupuje tabuľa plechu a na konci montážnej linky vidíte hotové moderné kachle.

Človeka potom zahreje pri srdci nielen to, že z našich kachlí sála teplo, ktoré vidíte, ale aj to, že môže byť súčasťou toho všetkého od začiatku do konca.

Ďakujeme za rozhovor.

Späť
?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.