Moderná výroba je základ

Dovoľte nám predstaviť ďalšieho člena vedenia firmy – Martina Baráta, výrobného riaditeľa. Od júla 2012 sa pod jeho taktovkou vyrábajú kachle v HAAS+SOHN Rukov. Prišiel k nám z oblasti automotive a novo zavádzané procesy nesú tento rukopis. Položili sme mu niekoľko otázok.

 

Ako sa za obdobie vášho pôsobenia zmenila výroba – procesy, technológie, konštrukčné riešenia?

V čase, keď som do firmy HAAS+SOHN Rukov nastupoval, pripomínali výrobné procesy nejednotný celok, kedy si v podstate jednotlivé výrobné strediská zaisťovali materiál a informácie samé. Až zavedením logistiky, ktorá „externe“ zaisťovala pohyb materiálov, zákaziek a obalov, sa začali procesy viac zjednocovať a viac sa sústrediť na efektivitu a kvalitu. Vďaka tomu sme boli tiež schopní od základov zmeniť princíp montáží, kedy bez logistiky nebolo možné montážne linky štandardizovať a dosiahnuť ich efektívne využitie.

Tiež logistika umožnila zvýšenie flexibility výroby a to predovšetkým ako reakciu na úplne inú produktovú štruktúru, keď produkty veľkosériového charakteru nahradili produkty s menším obratom, ale zato v širšej variabilite. Tiež nástup, teraz už vlajkových produktov, peletových kachieľ nás prinútil k úplne inému, doposiaľ neznámemu, systému montáží s využitím elektronických prvkov a pod.

Ďalším stupňom zefektívnenia výroby bola kompletná digitalizácia prenosov informácií, ako sú informácie o pláne, kvalitatívne požiadavky, aktuálna výkresová dokumentácia a pod.   

 

Sú technologické zmeny či zmeny vo výrobe odrazom správania a požiadaviek zo strany zákazníka? Má na to vplyv aj stále spomínaný Priemysel 4.0?

Samozrejme, ako som už spomenul, zmenou produktovej škály prichádza u nás ku kontinuálnemu prispôsobovaniu všetkých procesov vo výrobe – od skladovania materiálov až po samotné balenie hotových výrobkov. Nechcem príliš konkretizovať, keďže toľko priestoru tu nemám, ale myslím, že toto sa deje vo väčšine výrob nášho charakteru a my v tomto určite nemôžeme byť výnimkou.

Tieto nároky na zmeny sa netýkajú len samotných procesov, ale aj strojov, zariadení a technológií. Typickým príkladom toho je v našej spoločnosti veľká investícia do novej lakovne, kde sme museli reagovať nielen na zvýšené kvalitatívne požiadavky koncových zákazníkov, ale aj na sprísnenie legislatívnych požiadaviek a to predovšetkým v oblasti životného prostredia.

Či je tento všeobecný jav smerom k „Priemyslu 4.0“, to nedokážem posúdiť, keďže jeho definícia je predmetom debát, ale určite je naša spoločnosť pripravená aj do budúcnosti viac využívať automatizáciu a robotizáciu. Uvidíme, čo prinesú ďalšie roky a desaťročia.

 

V novembri 2019 prešla firma úspešne certifikáciou na ISO 9001 a 14001, boli pre to nutné výrazné zmeny vo výrobe?

Určite je získanie týchto certifikátov dôkazom toho, že je naša spoločnosť silná v systémoch riadenia a je to viac-menej nejaké oficiálne vyhodnotenie našej kontinuálnej snahy posúvať našu spoločnosť moderným smerom. Aj keď sme si boli istí, že naše procesy už dlhší čas tieto štandardy spĺňajú, nebrali sme certifikáciu na ľahkú váhu, tak ako sme nebrali na ľahkú váhu splnené audity niektorých našich významných zákazníkov, ktorí sú v tomto smere absolútnou svetovou špičkou.

 

Čo ľudia a ich kvalita? Vnímate, že sa nejako mení kvalita ľudí, prístup k práci za posledné roky? Obzvlášť v období prosperujúcej ekonomiky a takmer nulovej miery nezamestnanosti? Zmenilo sa to nejako v čase koronavírusu?

Aby som pravdu povedal, táto téma je skôr pre psychológa alebo sociológa. Pokiaľ by som to mal vztiahnuť na mojich 15 rokov skúseností v manažmente, hodnotenie nastupujúcej generácie nebude príliš pozitívne. Úlohou každého manažéra je vedieť na tento stav reagovať a prispôsobiť procesy tak, aby sa minimalizovali straty spôsobené nekvalitou absolventov stredných škôl a vysokou fluktuáciou spôsobenou nízkou nezamestnanosťou a bojom o každú kvalitnú pracovnú silu.

Čo sa týka fenoménu „Covid-19“, tak si nie som istý, a som dokonca presvedčený, že túto situáciu nezlepší. Môžem len dúfať, že by to mohlo prispieť k lepšej pozícii naozaj kvalitných pracovníkov.

Len by som chcel k tejto otázke na záver dodať, že kvalitní pracovníci a ľudia sú vo všetkých generáciách a nekvalitní tiež. Len mám pocit, že nie sme schopní s nimi pracovať už od útlej mladosti.

 

Čo povedať na záver?

Určite by som rád touto cestou poďakoval našim zamestnancom za to, ako dokázali zvládnuť krízu tohto roku po všetkých tých obmedzeniach a zostali nám verní.

 

Ďakujeme za rozhovor.

Späť
?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.